pərişan

pərişan
sif. və zərf <fars.>
1. Dağınıq, qatma-qarış, nizamsız. Ağarmış saçları çiyninə tökülmüş, pərişan saqqallı bir qoca . . dar küçə ilə gedirdi. Ç.. . . Səlim <Mehribanın> tərləmiş üzünə tökülmüş pərişan saçlarını bir tərəfə edib alnının tərini sildi. S. H.. Pərişan etmək – pərən-pərən salmaq, dağıtmaq, darmadağın etmək. Girsə o səngərə tək bir qəhrəman; Bütün bir alayı edər pərişan. H. K. S.. Pərişan olmaq – darmadağın olmaq, pərən-pərən düşmək; dağılmaq. Havada parladı qızıl bir nişan; Gərayın dəstəsi olub pərişan. . S. V..
2. Qəmli, kədərli, qüssəli. Pərişan gəzirsən bütün aləmi; Gözündə ilk bahar zimistan olur. . S. V.. <Afət:> Yaramı açma gəl, Pəri, qan gedər; Afət bu dünyadan pərişan gedər. M. R.. Pərişan etmək – çox məyus etmək, kədərləndirmək, qüssələndirmək, qəmləndirmək. Bir tərəf şanə dağıtdı zülfünü, bir yan səba; Hər tərəfdən hər biri könlüm pərişan etdilər. S. Ə. Ş.. Bütün ömründə çox az xəstələnən, son illər heç xəstələnməyən Böyükkişinin qəflətən yorğandöşəyə düşməsi xanımın halını olduqca pərişan etmişdi. S. R.. Pərişan olmaq – qəmlənmək, kədərlənmək, qüssələnmək, çox məyus olmaq. İstəsən könlüm kimi zülfün pərişan olmasın; Ol qədər cövr et mənə ah etmək imkan olmasın! M. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • Risan — Рисан Hilfe zu Wappen …   Deutsch Wikipedia

 • Risan — (Cyrillic: Рисан , Latin: Risinium , Greek: Rhizon , Ρίζων , Venetian: Risano ) is a town in the Bay of Kotor, Montenegro. It is the oldest settlement in the Bay of Kotor.Lying in the innermost portion of the bay, the settlement was protected… …   Wikipedia

 • Rìsan — m 〈G Rìsna〉 naselje u Boki kotorskoj (Državna Zajednica Srbija i Crna Gora) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • Risan — Rìsan m <G Rìsna> DEFINICIJA naselje u Boki kotorskoj (Crna Gora), 2100 stan.; mnogobrojni nalazi iz rimskog doba …   Hrvatski jezični portal

 • rīsan — *rīsan germ., stark. Verb: Verweis: s. *reisan …   Germanisches Wörterbuch

 • Risan (Kotor) — Pour les articles homonymes, voir Risan. Risan Panorama de Risan Administration Nom cyrillique …   Wikipédia en Français

 • Risan — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Risan peut désigner : au  Montenegro !Monténégro Risan, un village situé dans la municipalité de Kotor ; …   Wikipédia en Français

 • rísan — sv/t1 3rd pres rísð past rás/rison ptp gerisen to seize, carry off rísan 1 sv/i1 3rd pres rísð past rás/rison ptp is gerisen 1. to rise, stand up; rise together; 2. to be fit, be fitting, be becoming, be proper (usually gerísan); [see also stígan …   Old to modern English dictionary

 • Risan — Original name in latin Risan Name in other language Risan, Risano, Рисан State code ME Continent/City Europe/Podgorica longitude 42.515 latitude 18.69556 altitude 12 Population 2083 Date 2013 01 25 …   Cities with a population over 1000 database

 • Risan — Sp Risanas Ap Рисан/Risan L Juodkalnija …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Risån — Sp Risonas Ap Risån L u. C Švedijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”